Tanden Bleken HilversumTanden Bleken

Sommige mensen hebben van nature witte tanden maar de meesten hebben toch wat gelige tanden. Tanden en kiezen kunnen door diverse oorzaken verkleuren. Veel mensen vinden gelige tanden lelijk en willen daarom hun tanden laten bleken. Stel je eens voor dat je jouw geliefde met gele tanden zoent…

Evenals de kleur van je haren of je ogen hoort ook de kleur van je tanden bij jouw persoonlijkheid. En hoewel een wit gebit al snel kunstmatig lijkt, zijn stralend witte tanden voor velen een schoonheidsideaal. Desalniettemin zullen tanden nooit witter kunnen worden als de oorspronkelijke kleur welke genetisch is bepaald, net als het pigment van de huid.

Maar de kleur van je tanden hangt ook samen met de wijze van verzorging. De natuurlijke kleur van onze tanden hangt af van de wijze waarop tandglazuur en tandweefsel zijn samengesteld. Op oudere leeftijd nemen je tanden als gevolg van natuurlijke processen een steeds donkerdere kleur aan.

Maar ook tandplaque (tandaanslag) en verkleuring veroorzaakt door chemische stoffen hebben invloed op de kleur. Zuren in voedsel kunnen in de loop der jaren mineraalstoffen uit het glazuur teniet doen. Als gevolg daarvan wordt het tandoppervlak steeds dunner en schijnt de dentine (het tandbeen) er steeds meer doorheen. Dentine is het weefsel waaruit onze tanden eigenlijk is opgebouwd en bevindt zich meteen onder het glazuur. Grondige tandheelkundige zorg is dus belangrijk voor het behoud van de natuurlijke tandkleur.

Tanden en kiezen zijn opgebouwd uit tandbeen en glazuur. De kleur en dikte van het tandbeen bepalen voornamelijk de kleur van een tand of kies, het glazuur is vrijwel doorzichtig. De kleur van het tandbeen is erfelijk bepaald, waardoor de één wittere tanden heeft dan de ander. Over het algemeen zijn hoektanden van nature iets geler van kleur. Dit komt omdat de laag tandbeen van de hoektanden dikker is. Door veranderingen in het tandbeen kunnen verkleuringen aan tanden en kiezen optreden.

Wat zijn de oorzaken van verkleuringen?

De meest voorkomende reden waarom tanden geler worden is het consumptiegedrag, het eten en drinken van bepaalde kleurbevattende producten zoals koffie, thee, rode wijn, cola, red bull, sinaasappelsap, kruiden, sausjes, kersen maar ook natuurlijk chocola en drop zullen de tanden eerder doen verkleuren. Overigens is roken één van de grootste boosdoeners van verkleurde tanden.

Een dode tand

Binnenin tanden en kiezen bevindt zich een holte gevuld met bloedvaten en zenuwvezels, de zogenaamde pulpa. Door bijvoorbeeld een ongeluk, of tandbederf kan de pulpa ontstoken raken en afsterven. Als gevolg hiervan kan de tand blauw of geel-grijs gaan verkleuren. Het ontstaan van een dergelijke verkleuring is vergelijkbaar met het ontstaan van een gewone blauwe plek in de huid, die optreedt als men is gevallen of zich hard heeft gestoten. De verkleuring van de tand of kies kan in sommige gevallen ook optreden na een wortelkanaalbehandeling, wanneer kleurstoffen uit het vulmateriaal in de tand zijn terecht gekomen.

Veroudering

Op latere leeftijd kunnen door verouderingsprocessen verkleuringen ontstaan. Dit komt omdat er bijvoorbeeld sprake is van slijtage, of omdat de tandhalzen blootliggen, of omdat het glazuur brosser is geworden waardoor er kleine scheurtjes in zijn ontstaan. Verkleuringen ontstaan dan sneller doordat kleurstoffen makkelijker in het poreuze tandbeen kunnen dringen. Daarnaast wordt door veroudering de laag tandbeen dikker waardoor tanden en kiezen vaak wat donkerder van kleur worden.

Ongeval

Een val of klap op een tand tijdens de kinderjaren kan vaak aanleiding geven tot de vorming van extra tandbeen waardoor de tand op latere leeftijd geleidelijk aan geler wordt.

Medicijngebruik

Wanneer jonge kinderen tetracycline (een bepaald soort antibiotica) krijgen, kan dit verkleuringen in het blijvend gebit veroorzaken. De verkleuring wordt tijdens de aanleg van het gebit als het ware in het tandbeen ingebouwd.

Ontwikkelingsstoornissen

Stoornissen in de ontwikkeling van het gebit kunnen bepaalde verkleuringen veroorzaken. Fluorose is een voorbeeld van zo’n stoornis. Het ontstaat doordat kinderen gedurende de vorming van het blijvend gebit te veel fluoride hebben gekregen. Dit geeft witte oppervlakkige verkleuringen in het glazuur van het blijvend gebit. Langdurige ziekte tijdens de peuter- en kleuterjaren kan ook effect hebben op de ontwikkeling van het glazuur en meer vlek achtige verkleuringen geven.

Het dragen van een beugel

Onze ervaringen met inmiddels duizenden personen is dat het dragen van een beugel de tanden veelal meer doet verkleuren waardoor verkleuringen dieper in de tanden zijn doorgedrongen en ook moeilijk te vernietigen zijn dus raden wij bij voorbaat de Hollywood behandeling aan.

Behandeling van verkleuringen

Verschillende verkleuringen zijn goed te behandelen met een bleekmethode. Het beste resultaat wordt behaald bij gelijkmatige gele verkleuringen. Het bleken van donkere en vlekachtige verkleuringen is minder eenvoudig. In die gevallen kan er een kunststof of porseleinen schildje op de tand worden geplaatst om de verkleuring te maskeren. Soms kan het verkleurde plekje worden weggeslepen en kan de tand worden hersteld met een witte vulling. De tandarts kan het beste bepalen op welke wijze een verkleuring moet worden behandeld.

Bleken

Tanden kunnen witter worden gemaakt door een behandeling met waterstofperoxide. De oorzaak van de verkleuring bepaalt welke methode en welke stoffen moeten worden toegepast. Afhankelijk van de mate van verkleuring en de behandelmethode kan de duur van de totale behandeling variëren van één tot twee uur. Er zijn twee verschillende methoden voor het bleken van tanden. Het bleken van binnenuit bij een verkleurde dode tand en het bleken van buitenaf bij een verkleurde levende tand. Afhankelijk van de aard van de verkleuring zal de tandarts een bepaalde methode of een combinatie van methoden toepassen.

Bleken van dode tanden

Deze methode wordt uitgevoerd bij tanden waarvan de zenuwvezels en bloedvaatjes (de pulpa) in de wortel zijn afgestorven. Na een wortelkanaalbehandeling kan de dode tand van binnenuit worden gebleekt. De tandarts verwijdert hiervoor eerst de vulling uit de tand. Daarna wordt de tand op de volgende wijze gebleekt:
In de tand wordt een papje met een bleekmiddel aangebracht waarna de tand direct wordt afgesloten met een tijdelijke vulling. Het echte bleekproces zal op deze wijze enkele dagen duren. Afhankelijk van het behaalde of gewenste resultaat, wordt de behandeling enkele malen herhaald. Uiteindelijk wordt de tand met een definitieve vulling afgesloten.

Bleken van levende tanden

Levende tanden kunnen op twee manieren worden gebleekt, namelijk door een bleekbehandeling bij de tandarts of door een behandeling thuis:

•Bleken door de tandarts of door White Shine

Bij deze methode van bleken, bleekt de tandarts de tand van buitenaf door waterstofperoxide op de tanden aan te brengen. Om ervoor te zorgen dat het waterstofperoxide alleen op de tand komt die behandeld gaat worden, wordt eerst een rubber laagje op het tandvlees aangebracht. Vervolgens kan het waterstofperoxide worden verwarmd met een speciale lamp om het bleekproces te versnellen. Deze bleekmethode moet een aantal keren worden herhaald.

•Thuis bleken met de Home Whitening Kit

Bij deze methode gaat u zelf een bleekbehandeling uitvoeren maar de sterkte is beduidend lager als wat in de kliniek wordt uitgevoerd waardoor het veilig is om het zelf uit te voeren mits de instructies exact worden nageleefd. Afhankelijk van de verkleuring zal er na enkele dagen tot weken voldoende resultaat zijn. De behandeling kan bijvoorbeeld  ‘s avonds of ‘s nachts gebeuren. Omdat deze gel de keel of het tandvlees kan gaan irriteren, is het van belang dat het bleekbitje goed past, zodat er geen gel kan ‘uitlekken’. Toch kunnen tandvlees en tanden gevoelig worden door de behandeling, maar dit is van voorbijgaande aard.

Resultaat van bleken

•Het is niet altijd goed in te schatten of het resultaat dat wordt beoogd ook wordt behaald. Het bereikte resultaat is meestal niet blijvend. Een jaar na het bleken van levende tanden wordt in de meeste gevallen al een zichtbare achteruitgang van het blekingsresultaat gezien. Bij jongere mensen is het resultaat duurzamer dan bij oudere. Na circa twee jaar zal de behandeling moeten worden herhaald. Dit geldt zowel voor het bleken van dode als levende tanden. De herhalingsbehandeling zal minder tijd in beslag nemen.

•Door het bleken worden glazuur en tandbeen tijdelijk poreuzer, waardoor kleurstoffen weer makkelijker er in kunnen doordringen. Bij mensen die roken en/of veel koffie en thee drinken zal de verkleuring sneller terugkomen. Verder zullen gebleekte tanden, net zoals niet-gebleekte tanden, op den duur door veroudering verkleuren.

•Wanneer tanden met witte vullingen worden gebleekt, kunnen vullingen die eerst goed van kleur zijn, te donker worden ten opzichte van de gebleekte tanden. Dit komt omdat de vullingen zèlf niet worden gebleekt. In zo’n geval moeten er nieuwe vullingen worden gemaakt.

Voor- en nadelen van het bleken

Voordelen

  • Bij gelijkmatige verkleuringen kan de tandkleur aanzienlijk worden verbeterd wat zeker aan het zelfvertrouwen toe zal bijdragen.
  • Bij een verkleuring van een dode tand kan een aanvullende behandeling door middel van inwendig bleken het kleurverschil met de nieuwe kleur van de andere tanden worden geëgaliseerd.
  • De waterstofperoxide heeft tevens ook een reinigende werking op tanden en tandvlees dus vanuit hygiënisch oogpunt is het nog goed om een behandeling te nemen ook!

Nadelen

• Het resultaat is niet altijd te voorspellen en zal in de loop van de tijd minder worden.
• Bij ernstige verkleuringen is een aanvullende behandeling met bijvoorbeeld een kunststof of porseleinen schildje nog noodzakelijk.
• In het geval van roken of frequent koffie- en theedrinken, zal vaak weer een verkleuring optreden.
• Het effect van langdurig of herhaaldelijk bleken op het tandweefsel is nog onbekend.
• Tandbeen, glazuur en vullingen zullen ten gevolge van het bleken aan het oppervlak veranderingen ondergaan. Tandbeen en glazuur worden hierdoor tijdelijk poreuzer, waardoor kleurstoffen weer makkelijker erin kunnen dringen.
•Tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode is het niet raadzaam een behandeling te ondergaan.
•Rokers kunnen beter stoppen met roken voordat de tanden worden gebleekt. Het roken doet niet alleen het blekingseffect teniet, sommige onderzoekers zijn bezorgd over het gecumuleerde effect dat waterstofperoxide en roken kan hebben op de weefsels.

Belangrijke opmerkingen en adviezen:

Kosten

De kosten voor een bleekbehandeling hangen af van de toegepaste methode(s). Doorgaans liggen de tarieven voor een behandeling tussen de 250 en 450 euro maar White Shine heeft een prijsdoorbraak weten te realiseren waardoor het nu voor iedereen mogelijk is om een witter gebit te krijgen.

Voortzetting van een thuisbleekbehandeling

Het is van belang de behandeling tussentijds niet te onderbreken omdat hierdoor de totale behandeltijd wordt verlengd. Voor de controle op het verloop van het bleekproces is het nodig dat u regelmatig de tandarts bezoekt.

Effect 

van etenswaren en dranken op het bleekproces:
Bepaalde etenswaren en dranken bevatten kleurstoffen die het (thuis) bleken nadelig kunnen beïnvloeden. Bovendien wordt door het bleekproces de schadelijke werking van koolzuurhoudende frisdranken en citrusvruchten versterkt. Tijdens de periode van het bleekproces wordt het volgende geadviseerd:
•ten aanzien van drinken: bij voorkeur alleen water en melk drinken en geen koffie, thee, rode wijn, koolzuurhoudende frisdranken en sap van citrusvruchten.
•ten aanzien van eten: geen citrusvruchten, kleurstof bevattende etenswaren (bijvoorbeeld vruchtenjam) en kleurstof bevattende groenten.

Aanslag door roken en thee drinken

Sommige mensen hebben last van donkere vlekken op tanden en kiezen als gevolg van roken of veel thee of wijn drinken. Aanslag door roken, thee of wijn veroorzaakt een gekleurd laagje op het glazuur, maar geen echte verkleuring van de tand zelf. Deze aanslag kan de mondhygiënist of tandarts door middel van polijsten verwijderen.

‘Verkleuring’ als gevolg van een amalgaamvulling

Een tand of kies kan door een amalgaamvulling er donkerder uitzien. Dit komt meestal niet door een verkleuring, maar doordat de vulling als het ware door het glazuur schemert. Bleken kan dit dan ook niet verhelpen. Afhankelijk van de situatie kan de tandarts het probleem oplossen door de amalgaamvulling door een witte vulling te vervangen. Soms is het nodig een kunststof of porseleinen schildje, of in het uiterste geval een kroon op de tand of kies aan te brengen.

Bleken met speciale tandpasta’s

Er zijn tandpasta’s te koop die een bleekmiddel bevatten. Zij pretenderen hiermee tanden enigszins witter te maken. De resultaten van dergelijke tandpasta’s vallen echter vaak erg tegen. Het is totaal niet vergelijkbaar met de eerder beschreven bleekmethoden. Wel kan het als langer behoud van het resultaat worden gebruikt na een intensieve behandeling en ter ondersteuning van de thuisbleekset.

Hoe moet je tanden poetsen?

Aanbevolen wordt om na het eten van zure voedingsmiddelen de mond met gewoon water te spoelen. Daardoor worden de tanden minder sterk aangetast door het zuur. Bovendien dient men de tanden pas 30 minuten na consumptie van zure voeding te poetsen om te verhinderen dat het tandglazuur wordt weggeborsteld. Ook belangrijk is de juiste techniek: de tandenborstel mag niet te hard worden ingedrukt. Het beste kan je twee minuten lang poetsen.     Om het optimale resultaat zo lang mogelijk te behouden na een bleekbehandeling heeft White Shine een unieke formule ontwikkeld die toegevoegd is aan de whitening tandpasta van White Shine.

Wat doet voeding met tandglazuur?

Met name Red Bull, cola en verse sinaasappelsap zijn funest voor de hardheid van het tandglazuur. Echter, bepaalde voeding kan volgens onderzoekers helpen bij het behoud van het tandglazuur. Regelmatige consumptie van zuivelproducten zoals kaas en melk leidt er volgens nieuwe wetenschappelijke inzichten toe dat het eiwit caseïne en de mineralen calcium en fosfaat de mineralen van het tandglazuur even snel vervangen als ze zijn opgelost. Zo kan een demineralisatie van het tandglazuur worden voorkomen.

Uit een recentelijk wetenschappelijk onderzoek is zelfs gebleken dat de concentratie waterstofperoxide welke wordt gebruikt tijdens het bleekproces geen significante veranderingen veroorzaakt aan de structuur van het tandglazuur.

Daarentegen vonden de onderzoekers dat het dagelijkse gebruik van het drinken van zure vruchtensappen aanzienlijke negatieve effecten kan hebben op de hardheid en de ruwheid van de tandglzuur wat de beschermlaag van de tand is.

De wetenschappers, onder leiding van Yan Fang Ren aan de Eastman Instituut voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde aan de Universiteit van Rochester, onderzochten de effecten van waterstofperoxide op het tandglazuur.

Volgens het team; ” in vergelijking met jus d’orange heeft de bleekbehandeling niet geleid tot significante veranderingen aan de hardheid van het glazuuroppervlakte”.

Na 20 minuten van de dagelijkse blootstelling gedurende vijf dagen was de hardheid van het oppervlak verminderd met 5,6 procent.

Niet noemenswaardig in vergelijking met verse jus d’orange

Echter, in vergelijking tot 20 minuten blootstelling aan vers geperst sinaasappelsap die het tandglazuurlaagje verzacht met  84,4 procent, concludeerden de onderzoekers dat fruitzuren veel erger zijn.

” Het glazuuroppervlak wordt aanzienlijk zachter en ruwer na de blootstelling aan sinaasappelsap “ schreef de auteur. 

“Het zuur is zo sterk dat het tandglazuur letterlijk wordt weggespoeld”, zegt hoofdauteur Ren.

Bovendien kunnen verzachte en opgeruwde glazuuroppervlakken de tand predisponeren voor het ontstaan ​​van tandcariës en niet-carieuze laesies, zoals slijtage en wrijving, volgens de studie.

De besproken auteurs van het potentieel van fluoride te beschermen tegen de aanval van zure producten op de tanden als het is aangetoond dat het helpt behandelingen uitharden het glazuur na het bleken, maar ze waren onzeker over fluoride het potentieel om te vechten tegen de gevaren van zure frisdranken.

“In tegenstelling, is de effectiviteit van fluoridebehandelingen tegen erosie veroorzaakt door frisdranken en fruitzuren niet duidelijk bewezen. Sommige studies hebben aangegeven dat een fluoridebehandeling beperkt effect heeft gehad … maar anderen hebben laten zien dat hogere concentraties van fluoride inderdaad de erosieve effecten van frisdrank op het oppervlak van het emaille helpen te verminderen. “

De onderzoekers concluderen naar aanleiding van de resultaten dat de BLUE LIGHT behandeling een nihile impact heeft op tandheelkundige harde weefsels.