BOEKINGEN:

Een behandeling reserveren is niet vrijblijvend.

Afspraken dienen uiterlijk 48 uur voor de geplande behandeling, telefonisch te worden geannuleerd op telefoonnummer 035-6214111.

Bij het niet tijdig annuleren wordt 50% van de behandelkosten berekend, en bij niet verschijnen op de afspraak (NO SHOW), wordt 100% van de behandelkosten in rekening gebracht voor het twee uur vrijhouden van de behandelkamer(s) en wachtend personeel.

 

AANSPRAKELIJKHEID EN RISICO’S:

White Shine is niet aansprakelijk voor eventuele ongemakken welke zijn ontstaan door de behandeling. Evenmin zijn wij niet verantwoordelijk voor het eindresultaat alsmede het behoud van het resultaat.

De klant dient zelf verantwoording te dragen voor het juist opvolgen van de herhaaldelijk opgedragen instructies, welke bepalend zijn voor een veilig en effectief verloop van de behandeling.

De klant is zich bewust van de mogelijkheid op eventueel gevoelige cq. pijnlijke tanden, gedurende de behandeldag.

De klant is zich bewust van de risico’s van de behandeling met waterstofperoxide.

 

Eventueel tijdelijk letsel cq. ongemak, bij het niet correct opvolgen van de instructies kan als gevolg hebben:

-Geïrriteerd/verbrand tandvlees

-Blaar aan de binnenkant lip

-Opgezwollen lip/tong

-Schorre stem

Deze tijdelijke gevolgen hebben geen blijvende schade en herstelt doorgaans binnen een dag tot een week.

 

Klachten worden netjes opgelost mits de klant zich redelijk en respectvol opstelt, en zich beseft dat voorkombare ongemakken cq. pijnklachten door het (onbewust) niet opvolgen van de opgedragen instructies, wel degelijk aan de klant zelf te wijten zijn.

White Shine garandeert een professionele behandeling met een meer dan acceptabel resultaat, enkel aan diegene die begrip heeft voor het feit dat dit mensenwerk is en dat ieder individu anders reageert op de behandeling.

De klant is op de hoogte van het feit dat ieder persoon een genetisch bepaalde kleur van de tanden heeft, wat het eindresultaat bepaalt.